Henrik August Bøgh Bauck (1902-1988)

Biografi
Henrik August Bøgh Bauck ble født 1902 i Trondhjem.
Sønn av Henrik August Bauck (1864-1952) og Kristiane Marie Perbøl Bøgh (1867-1952).
Gift i 1931 med Meta Brodtkorb Bachke.