Ivar Nicolay Worsøe Hvatum (1896-1981)

Biografi
Ivar Nicolay Worsøe Hvatum ble født 1896 i Trondhjem.
Gift i 1922 med Elisabeth Bøgh Bauck.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hans slekt.

Hvatum, Ivar Nicolay Worsoe (1896-1981) - Aner (8 gen) 572 KB
(oppdatert 11.06.2011)
Gjennom hans mormor Christiane Henriette Sverdrup (1838-1928) kan man finne Ivar Nicolay igjen på en gren av Sverdrup-slekten.
Videre er hans mormors farfar Ulrik Frederik Suhm Sverdrup (1778-1828) gm Kristiane Henriette Brodtkorb (1783-1869). Ivar Nicolay kan vi derfor også finne igjen på en gren av Brodtkorb-slekten.
Linkene tilbyr fyldige oversikter over disse slektene, også aner videre bakover.
Nieuwejaar, Claus (1756-1829) - Etterslekt (5 gen) 126 KB
(oppdatert 11.06.2011)
Ivar Nicolays morfars morfar Claus Nieuwejaar regnes som stamfar til den norske slekten Nieuwejaar. Her er en oversikt over hans etterslekt i 5 generasjoner.
Nok en interressant forbindelse kan sees i 3. generasjon: Claus Nieuwejaar Worsøe (1822-1906) gm Fredrikke Olava Jacobine Trampe (1833-1920). Hun er datter til Adam Fredrik Johan Poulson Trampe (1798-1876), halvbror til Edvard Colbjørnsen Trampe (1818-1885) gm Anna Caroline Bauck (1824-1908).