Kristiane Marie Perbøl Bøgh (1867-1952)

Biografi
Kristiane Marie Perbøl Bøgh ble født 1867 i Trondhjem.
Gift i 1894 med Henrik August Bauck.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hennes slekt.

Bøgh, Kristiane Marie Perbøl (1867-1952) - Aner (9 gen) 93 KB
(oppdatert 11.06.2011)
Her finner vi bl.a. Biskop i Bergen, tidligere hoffprest i København, Ludvig Hansen Munthe (1593-1649). Linken fører til en artikkel fra Norsk biografisk leksikon (NBL), gjengitt i Store norske leksikon.
Lem, Ludvig (1656-1686) - Aner (10 gen) 138 KB
(oppdatert 11.06.2011)
Aner vider bakover. Her ser vi en forbindelse tilbake til grevinne Johanne Andersdatter til Asdal (ca. 1385-1479). Linken fører til en egen side om henne der vi bl.a. viser en linje tilbake til Olav den Hellige.
Bøgh, Nils (ca1630-aft1719) - Etterslekt (7 gen) 617 KB
(oppdatert 11.06.2011)
Omtalt i Dansk biografisk Lexikon:
- Sogneprest Nicol Seidelin Bøgh (1717-1778), Kristianes oldefar, far til slektens norske stamfar.
- Forfatter Matthias Frederik Georg Bøgh (1762-1831), bror til Kristianes farfar.
Omtalt i engelsk Wikipedia:
- Stiftsarkivar Vilhelm Frimann Christie Bøgh (1817-1888), Kristianes far.
- Skuespiller Albert Vilhelm Bøgh (1843-1927), Kristianes fetter.
Omtalt i norsk Wikipedia:
- Generalmajor Carl Oscar Munthe (1861-1952), Kristinanes svoger, g.m. søsteren Valborg.
Omtalt i Store norske Leksikon:
- Kunsthistoriker og museumsdirektør Johan Bøgh, Johan Wallace Hagelsteen Bøgh (1848-1933), Kristianes fetter.
- Reiselivsdirektør Christen Gran Bøgh (1876-1955), sønn til Kristianes forannevnte fetter Johan Bøgh.
Flere fra den danske grenen omtales i dansk Wikipedia (med henvisninger videre til Dansk biografisk Lexikon):
- Dansk forfatter Frederik Bøgh, dvs. ovenfor nevnte Matthias Frederik Georg Bøgh (1836-1882)
- Dansk forfatter Nicolaj (Seidelin) Bøgh (1843-1905)
- Dansk forfatter Erik (Nicolai) Bøgh (1822-1899)
- Dansk maler Carl (Henrik) Bøgh (1827-1893)