Olga Dorthea Hielm (1867-1956)

Biografi
Olga Dorthea Hielm ble født 1867 i Kristiania.
Gift 1890 med Ivar Bauck

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hennes slekt.

Olga Dorthea Hielm (1867-1956) - Aner 408 KB
(oppdatert 06.12.2010)
Her ser vi en forbindelse tilbake til grevinne Johanne Andersdatter til Asdal (ca. 1385-1479). Via henne finner man en linje tilbake til Olav den Hellige.
Oluf Olufsen Lunge, til Odden (ca1410-1473) - Aner 13 KB
(oppdatert 24.05.2009)
Her ser vi en annen del av anetreet til Olga vider bakover.
Søfren Pedersen Godtzen (1599-1665) - Etterkommere 156 KB
(oppdatert 24.05.2009)
Her finner vi også Kielland-slekt, og hvis man følger denne langt nok fram, finner vi også forbindelse til Bauck-slekten idet en av sønnene til Bjarne Bauck (1888-1956) giftet seg med en Kielland.
Mathias Abel (ca1620-1664) - Etterkommere 384 KB
(oppdatert 24.05.2009)
Her ser vi bl.a. en forbindelse til matematikeren Niels Henrik Abel. Han var 4-menning til Olgas farfar Hans Abel Hielm. Vi kan også se at han var bror til Jonas Anton Hielm.
Jens Pedersen Hielm (ca 1550-1597) - Etterkommere 2049 KB
(oppdatert 24.05.2009)
Denne oversikten tar utgangspunkt i det man mener er slektens opprinnelse i Hjelmeland (Rogaland).
Peter Petersen (f ca 1770) - Etterkommere 1004 KB
(oppdatert 24.05.2009)
Denne viser etterkommere etter morens (Julie Edvarda Petersens) farfar.
Både her og i den neste oversikten finner vi Olgas tante Kaja Petrea Petersen (1840-1880) g.m. sogneprest Peter Nicolai Schult (1830-1899), jfr. kommentar til oversikten for Just Hansen nedenfor.
Jens Jørgen Sunne (1787-1860) - Etterkommere 249 KB
(oppdatert 25.05.2009)
Denne viser etterkommere etter morens (Julie Edvarda Petersens) morfar.
Både her og i den forrige oversikten finner vi Olgas tante Kaja Petrea Petersen (1840-1880) g.m. sogneprest Peter Nicolai Schult (1830-1899), jfr. kommentar til oversikten for Just Hansen nedenfor.
Just Hansen (1732-1802) - Etterkommere 9177 KB
(oppdatert 30.12.2013)
Denne viser hvorfor vi i de to forrige oversiktene nevner sogneprest Peter Nicolai Schult (1830-1899). Han var nemlig fetter til Hans Jørgen Bauck (d.e.) (1828-1909) idet hans mor Julie Mathilde Hansen (1812-1838) var søster til Christiane Augusta Hansen (1808-1887) g.m. Heinrich Bauck (1799-1866).
Gustav Fredrik Dorph (1827-1887) - Etterkommere 244 KB
(oppdatert 25.05.2009)
Denne er tatt med for å vise litt om slekten til Olgas svoger, gift med søsteren Kaia.
Edvard Schønning (1839-1909) - Aner og etterkommere 1002 KB
(oppdatert 25.05.2009)
Denne er tatt med for å vise slekten til Olgas svigerinne, gift med broren Hans Abel.
Morten P. Mørch (f ca1640) - Etterkommere (8 gen) 1477 KB
(oppdatert 22.06.2011)
Her viser vi en del om slekten til Olgas tipp-oldemor Anne Adeler Mørch (1741-1792), g.m. Jørgen Henrik Abel (1735-1783).
Her er det enda en forbindelse til Bauck-slekt idet en datter av Sophie Marie Louise Mørch (1894-1990), Brit Bjørnson (1922-2009) giftet seg med Ivar Bauck (1923-2005), sønnen til Kaare Bauck (1898-1977) og Margit Camilla Holmen (1895-1993).
Det er også forbindelse til Sverdrup-slekt idet foran nevnte Sophie Marie Louise Mørch (1894-1990) var gift med Arnodd Sverdrup Bjørnson (1893-1968), som forøvrig var bror til Reidun Sverdrup Bjørnson (1899-1983) gm Olga's sønn Trygve Bauck (1894-1972).
Her er også en forbindelse til Brodtkorb-slekt, jfr. Marie Sophie Brodtkorb (1873-1965), g.m. Bernt Reinhardt (1871-1967)