Bjarne Bauck (1888-1956)

Biografi
Bjarne Bauck ble født 1888 i Trondhjem.
Sønn av Hans Jørgen Bauck (1861-1926) og Fredrikke Pauline Birch (1863-1931).
Gift 1917 med Edle Paulsen.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over en av hans svigerdøtres slekt på farssiden (Kielland).

Kielland, Jacob Christie (1897-1972) - Aner 516 KB
(oppdatert 04.10.2011)
Jacob Christie Kielland er faren til en av svigerdøtrene. Oversikten viser hans aner i 12 generasjoner.
Her finner vi foruten Kielland-slekt, noen andre slekter som vi også finner inngiftet i andre deler av Bauck-slekten:
- Brodtkorb-slekt
- Christie-slekt, med nære forbindelser til Brodtkorb-slekt, se denne.
- Godtzen-slekt, som vi også finner bakover i Hielm-slekten, jfr. Olga Dorthea Hielm (1867-1956), gm Ivar Bauck (1863-1937).
Kielland, Jan Jacobsen (1693-1765) - Etterslekt (7 gen) 788 KB
(oppdatert 24.11.2011)
Oversikten er på langt nær komplett. Den består av informasjon og bilder funnet på internett.
Her finner vi også personer i slekter med andre forbindelser til Bauck-slekten:
- Johan Koren Christie (1909-1995), jfr. Brodtkorb-slekten, etterkommere etter Anna Thue Brodtkorb (1753-1834).
- Anna Magdalena Cathrine Christie (1871-1948), jfr. samme Brodtkorb-oversikt som for foran nevnte Johan Koren Christie.
- Arvid Brodtkorb Birkeland (1897-1966), jfr. Brodtkorb-slekten, etterkommere etter Tobias Brodtkorb (1757-1846).
- Sofie Gram (1916-1994), datter til Harald Gram (1887-1961) og Ingrid Sønderaall (1888-1969), jfr. Brodtkorb-slekten, etterkommere etter Johan Kristian Hviid Brodtkorb (1766-1845).
- Georg Daniel Bull (1912-1986), i den trønderske Bull-slekten, jfr. Niels Rosing Bull (1696-1782) - etterslekt.
- Christen Gram Bøgh (1876-1955), jfr. Kristiane Marie Perbøl Bøgh
- Ivar Schjetlein (1933-), f. Johannessen, i samme slekt med en svigerdatter til Trygve Bauck (1894-1972) - ikke tatt med her.
- Cathrine Øverland (1902-1989), også i samme slekt som en svigerdatter til Trygve Bauck (1894-1972) - ikke tatt med her.
Her finner vi også forfatteren Alexander Lange Kielland (1849-1906), se artikkel i Store norske leksikon.