Edle Paulsen (1891-1973)

Biografi
Edle Paulsen ble født 1891 i Skien.
Gift 1917 med Bjarne Bauck.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hennes slekt.

Paulsen, Edle (1891-1973) - Aner (17 gen) 3014 KB
(oppdatert 01.04.2014)
Blant hennes aner finner vi bl.a. følgende slekter:
Blom, Wessel, Huitfeldt (som igjen leder til Gyldenløve), Ancher/Anker (som igjen leder til Cold) og Michelet.
Via Heyerdahl(jfr. hennes mormors mormor Edle Valentine Heyerdahl) finner vi finner også en forbindelse tilbake til halve Norges stammor, grevinne Johanne Andersdatter til Asdal (ca. 1385-1479).