Klikk på personene i bildet for detaljer, evt. på Pilen for navigering til annen familie-oversikt.
NB: Foreløpig har vi laget egen side for bare noen av personene i bildet.
Derfor er det ingen link for disse i bildet. Dersom du prøver deres link nedenfor, får du en FEIL!
Pil opp
Hans Jørgen Bauck g.m. Fredrikke Pauline Birch
Bjarne Bauck g.m. Edle Paulsen
Torleif Birch Bauck g.m. Magda Gunhild Figenbaum Pallesen
Sverre Bauck g.m. Hilda Solheim
Stig Bauck g.m. Signe Kristine Thornæs
Hans Fredrik Bauck g.m. Ella Mary Hjelle
Solveig Bauck g.m. Carl Christian Fredrik Kreyberg Mathiesen
Kaare Bauck g.m. Margit Camilla Holmen
Elin Bauck g.m. Jan Magnus Carlsen
Inger Birch Bauck