Fredrikke Pauline Birch (1863-1931)

Biografi
Fredrikke Pauline Birch ble født 1863 i Selbu.
Gift 1886 med Hans Jørgen Bauck.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hennes slekt.

Fredrikke Pauline Birch (1863-1931) - Aner 1393 KB
(oppdatert 13.03.2011)
Christopher Stenersen (1719-1798) - Aner 12 KB
Dette er en forlengelse videre bakover i tid, av anetreet til Fredrikke
Tjøstolv Amundsen Sandbu (1542-1622) - Aner 12 KB
Dette er enda en videre forlengelse bakover til Birkebeinerkongen Inge (II) Bårdsson
Jørgen Hansen Birch (f ca 1720) - Etterkommere 2185 KB
(oppdatert 16.11.2010)
Fredrikkes farfar Poul Hansen Birch er omtalt i Dansk biografisk lexikon hvor det står at han "blev som lille Dreng adopteret af sin Morbroder". Dette ser vi i denne oversikten hvor vi også finner følgende kjente personer med nær tilknytning til Fredrikke:
- Embetsmannen og politikeren Christian Birch-Reichenwald (1814-1891) og hans sønn politikeren Peter Birch-Reichenwald (1843-1898), Fredrikkes onkel og fetter.
- Jurist og politiker Ulrik Anton Motzfeldt (1807-1865), Fredrikkes onkel.
- Justisminister Ernst Motzfeldt (1842-1915), Fredrikkes fetter.
- Embetsmann og politiker Carl Frederik Motzfeldt (1808–1902), Fredrikkes svoger, gift med søsteren Emilie Marie Erneste Birch (1815-1889).
Christopher Stenersen (1719-1798) - Etterkommere 1367 KB
(oppdatert 15.11.2010)
Her ser vi tegn på tette familiebånd: Christian Birch-Reichenwald (1814-1891) var gift med sin kusine Jacobine Ida Sophie Motzfeldt (1812-1880), idet deres mødre var barn av dere felles besteforeldre Bent Christian Stenersen (1748-1828) og Margrethe Birgitte Aarøe (1768-1826).
Det samme er tilfellet med Christians søster Anna Pauline Georgine Birch (1822-1891). Hun var gift med sin fetter Ulrik Anton Motzfeldt (1807-1865), broren til Christians kone.
Peder Motzfeldt (ca 1584-1650) - Etterkommere (9 gen) 2636 KB
(oppdatert 13.03.2011)
Flere ektefeller er av slekten Motzfeldt. Derfor også denne oversikten der vi finner mange kjente personer, i tillegg til de som er nevnt ovenfor:
- Den danske greven og statsmannen Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699)
- Generalmajor Peter Nicolay Motzfeldt (ca1660-1732)
- Statsråd Peter Motzfeldt (1777–1854), sønnesønns sønn til nevnte Peter Nicolay Motzfeldt.
- Sjøoffiser og politiker Ketil Motzfeldt (1814–1889), sønn av nevnte Peter Motzfeldt.
- Embetsmann, diplomat og politisk forfatter Ole Munch Ræder (1815–1895), svigersønn til nevnte Ulrik Anton Motzfeldt.
- Politikeren Ulrik Frederik Christian Arneberg (1829-1911), svigersønn til nevnte Ulrik Anton Motzfeldt.