Peter Tangen Lindeman (1810-1888)


UBEKREFTET BILDE!

Biografi
Peter Tangen Lindeman var født 1810 i Trondhjem.
Gift i 1848 med Louise Augusta Bauck.
Lege i Trondhjem.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hans slekt.

Ole Andreas Lindeman (1769-1857) - Etterkommere (4 gen) 982 KB
(oppdatert 11.07.2012)
Lindeman er en musikerslekt som satte spor i norsk musikkliv i vel 200 år. Mange av de finner vi igjen i denne oversikten, her med link til artikler i Wikipedia og Store norske leksikon:
Ole Andreas Lindeman (1769-1857), Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), Peter Brynie Lineman (1858-1930), Anna Lindeman (1859-1938), Signe Augusta Lindeman (1895-1974) og Trygve Henrik Lindeman (1896-1979).
Hans Jürgen Bauck (1760-1823) - Etterkommere 557 KB
(oppdatert 11.09.2011)
I denne oversikten over etterkommere etter hans svigerfars farfar Hans Jürgen Bauck (1760-1823), kan vi se at to av Peters sønner (Olaf Andreas og Ludwig Peter) giftet seg med hver sin datter av Ferdinand Bauck (1811-1886), en yngre bror av Heinrich Bauck: Deres mors farfar er også farfar til deres ektefeller, dvs. de giftet seg hver av sin mors kusiner!