Edvard Colbjørnsen Trampe (1818-1885)


UBEKREFTET BILDE til høyre!

Biografi
Edvard Colbjørnsen Trampe ble født 1818 i Trondhjem. Han var greve av dansk adelsslekt.
Gift i 1847 med Anna Caroline Bauck.
Deres 2 døtre giftet seg i 1874 og 1879 med hver sin sønn av overlege Christian Sommer Kindt og Johanne Sohpie Berg (gift på Frosta i 1847).
Oberstløytant. Sjef for det Romsdalske nationale Musketercorps og sjef for den Norske Garde i Stockholm.
Her er to biografisk artikler, en om Edvard Colbjørnsen Trampe, og en om hans halvbror Adam Fredrik Johan Trampe:

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hans slekt.

Edvard Colbjørnsen Trampe (1818-1885) - Aner 1064 KB
(oppdatert 23.11.2009)
I hans anetre ser vi bl.a. se at Ulrik Frederik Gyldenløve var tipp-oldefar til hans morfar general Carl Jacob Valdemar von Schmettau. Carl Jacobs far igjen var Herman Valdemar von Schmettau, tysk adelig officer, kommanderende general i Norge og forfatter af antikirkelige skrifter.
Frederik Christopher Trampe (1714-1779) - Etterslekt (7 gen) 951 KB
(oppdatert 28.05.2012)
I denne oversikten, etterkommere til Edvards oldefar Fredrik Christoper Trampe (1714-1779), ser vi at Edvard var barn av Stiftsamtmann og kammerherre i Trondhjem Frederich Christopher Trampe (1779-1832) og hans 3. kone Amalia Ulricha von Schmettow (1791-1856).
Frederich Christopher Trampe var i sitt 1. ekteskap g.m. Sophia Frederikke Heinrich, født 1764 på St. Croix (Vestindien), et sted som også knyttes til Stenersen-slekten, jfr. aner til Fredrikke Pauline Birch (1863-1931), g.m. Hans Jørgen Bauck (1861-1926), borgermesteren.
Fra dette første ekteskapet ser vi at Frederich Christopher har et barnebarn Fredrikke Olava Jacobine Trampe (1833-1920) som var g.m. Claus Nieuwejaar Worsøe (1822-1906), et slektsnavn vi finner igjen blant anene til Ivar Nicolay Worsøe Hvatum (1896-1981), g.m. Elisabeth Bøgh Bauck (1898-1974), men noen forbindelse her har vi ikke funnet, ennå....
Frederik Christopher Trampe (1714-1779) - Aner 141 KB
(oppdatert 11.09.2011)
Her ser vi at Trampe-slekten kan spores tilbake til 1200-tallet i Pommeren. Vi ser også at admiral Cort Adeler var far til oldefarens mormor.
Giertrud Hofman Poulson (1746-1815) - Aner 41 KB Denne ane-oversikten er en utvidelse videre bakover av hans anetre.
Baron Ulrik Frederik Valdemar Løvendal (1660-1740) - Aner 744 KB
(oppdatert 09.03.2010)
Også denne ane-oversikten er en utvidelse videre bakover av hans anetre. Her ser vi en gren på hans mors side som leder tilbake til Johanne Andersdatter til Asdal (ca. 1385-1479), grevinnen som vi finner igjen i flere av våre ane-trær.
På hans fars side ser vi at han nedstammer fra danske kong Frederik (III), gjennom dennes sønn Stattholder i Norge Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704).