Christiane Augusta Hansen (1806-1887)

Biografi
Christiane Augusta Hansen ble født 1806 i Trondhjem
Gift i 1823 med Heinrich Bauck.

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hennes slekt.

Christiane Augusta Hansen (1806-1887) - Aner (15 gen) 1606 KB
(oppdatert 30.12.2013)
Her er hennes mange søsken og hva vi kjenner av deres aner i 15 generasjoner.
Hansen, Just Johannes (1732-1802) - Etterslekt (4 gen) 9177 KB
(oppdatert 30.12.2013)
Her ser vi flere tegn på tette familiebånd:
  • Hennes fetter Iver von Hadeln Bull (1799-1885) var far til hennes svigerdatter Henriette Fredrikke Bull (1836-1925) g.m. Hans Jørgen Bauck (d.e.) (1828-1909). Henriette og Hans Jørgen var altså 3-menninger!
  • Videre ser vi at sogneprest Peter Nicolai Schult (1830-1899), 3-menning til Henriette Fredrikke Bull og fetter til hennes mann Hans Jørgen Bauck (d.e.). Peter Nicolai Schult var gift med Kaja Petrea Petersen (1840-1880) som var tante til Olga Dorthea Hielm (1867-1956) g.m. Ivar Bauck (1863-1937), jfr. oversikten over etterkommere etter Peter Petersen (f ca 1770) på siden til Olga.
  • Arnet, Peter (1699-1785) - Etterslekt (3 gen) 2497 KB
    (oppdatert 30.12.2013)
    Her er litt om etterslekt til Peter Arnet (1699-1785), en av Christianes oldefedre, dvs. far til hennes farmor, og dermed svigerfar til overnevnte Just Hansen (1732-1802).