Heinrich Bauck (1799-1866)


Sukkerhuset i Erling Skakkes gate / Sverres gate (klikk for større)

Biografi
Heinrich Bauck født 1799 i Hamburg.
Flyttet til Norge i 1820.
Bestyrer av Sukkerhuset i Trondhjem.
Sukkerhuset står der den dag i dag, i Sverres gate 15 med fasade mot Erling Skakkes gate og Leüthenhaven.
Gift i 1823 med Christiane Augusta Hansen.
Stamfar til slekten Bauck i Norge.

Eksterne lenker
1) Sukkerhuset. Artikkel i Wikipedia.
2) Sukkerhuset på Kalvskinnet. Nasjonalbibliotekets temahefte i historie, fra 1993 ved Per Mehus og Kjell A. Halvorsen. Om Heinrich står det skrevet på side 22 at han bl.a. "var mye syk og lite arbeidsfør, så Thorvald Hansen ble tilsatt som assisterende leder" og "overtok ledelsen for Baucks regning" i 1849. Thorvald var Heinrich's 27 år yngre svoger.

På begge disse nettstedene kan vi også lese at uten dansk/norsk slavehandel, intet sukker, ref. 1) side 34 og utover.
Dette er særlig interessant lesing for etterkommere av borgermester i Trondhjem Hans Jørgen Bauck (Henrich's eldste sønnesønn) og hans kone Fredrikke Pauline Birch da familien til hennes farmor Anna Cathrine Hartman Stenersen (1791-1840) hadde tilhold på Dansk Vestindia...

Slekt
Nedenfor har vi linker til noen interessante oversikter over hans slekt.
Det er egne sider for hans familie (barn og svigerbarn), og videre deres barn og svigerbarn.

Heinrich Bauck (1799-1866) - Aner 34 KB
(oppdatert 02.01.2010)
Her har vi i løpet av 2009 fått med 4 nye generasjoner (med 99% sannsynlighet), hvilket gir oss forbindelse til flere grener, bl.a. Bauck'er som ble igjen i det opprinnelige Lüneburg-området i Tyskland (Uelzen, Klein Süstedt) - og Bauck'er utvandret til USA. Egne oversikter er nå tilgjengelig nedefor her!
Dieterich Baucke (1672-17__) - Etterslekt (5 gen) (Heinrichs tipp-oldefar) 152 KB Her ser vi at Heinrich var 3-menning til den svenske komponisten og musikkforfatteren Carl Wilhelm Bauck (1808-1877)
Hans Jürgen Bauck (1760-1823) - Etterkommere (Heinrichs far) 727 KB
(oppdatert 20.05.2013)
Her ser vi bl.a. at to av hans barnebarn (Olaf Andreas Lindeman og Ludwig Peter Lindeman, begge sønner til datteren Louise Augusta Bauck og Peter Tangen Lindeman), giftet seg med sin mors kusiner! Dvs. med døtrene (Bertha Mathilde Bauck og Caroline Margarethe Bauck) til Heinrichs 12 år yngre bror Ferdinand Bauck.
Vi ser også nye opplysninger om hans eldste datter Henriette Caroline som viser seg å være født utenfor ekteskap. Videre at hun ble gift 1867 i Hammerfest med enkemann og samfunnsbygger Iver Christian Rostad (1812-1881). Sammen fikk de sønnen Paul i 1868. Han døde på sjøen i ung alder og er mest sannsynlig uten etterkommere.
Johannes Kristoffer Bauck (1769-1841) - Etterkommere (Heinrichs onkel, stamfar til svensk gren) 131 KB
(oppdatert 28.05.2012)
Her finner vi bl.a. de kjente døtrene til den ovenfor nevnte Carl Wilhelm Bauck: Landskapsmalerinnen Jeanna Maria Charlotta Bauck (1840-1926) og pianist Hanna Lucia Bauck, begge med sitt virke i München.

Andre Bauck-grener med samme opprinnelse i Klein Süstedt:
Johan F. Aasen er den som står bak arbeidet med å finne "the missing link", som gjør at vi nå ser hvordan den norske (og svenske) Bauck-slekten henger sammen med f.eks. Bauck'ene på Bauck-Hof i Nord-Tyskland. Dette, samt mye mer om vår slekt, har han beskrevet i boka Bauck fra Lüneburger Heide til Norge, USA og Sverige, som kan lastes ned ved å følge linken.
Boweke, Diryck (f ca 1540) - Etterkommere (7 gen) 50 KB
(oppdatert 26.11.2010)
Slektens opprinnelsen i Klein Süstedt ved Uelzen (sør-øst for Hamburg, ca 9 mil kjøreavstand), 7 generasjoner, til 1700-tallet. Videre generasjoner finnes i oversiktene nedenfor.
Oversikt over grener til Bauckhof, USA, Norge og Sverige (10 gen). 257 KB
(oppdatert 07.05.2010)
Som ovenfor, men 10 generasjoner der søsken er tatt bort for å bedre oversikten.
Baucke, Hans Michael (1718-1759) - Etterkommere (4 gen) 67 KB
(oppdatert 07.05.2010)
4 siste generasjoner i den ovenfor, med søsken. Eldre Bauck-Hof gren, de som ble igjen i området Lüneburger-Heide i Nord-Tyskland.
Bauck, Hans Christian (1799-1876) - Etterkommere (4 gen) 313 KB
(oppdatert 07.05.2010)
4 generasjoner videre fra den ovenfor, Bauck-Hof. Bildene er hentet fra Stambuch for Bauck-Hof.
Bauck, Johann Heinrich Wilhelm (Henry) (1818-1869) - Etterkommere (4 gen) 68 KB
(oppdatert 07.05.2010)
USA-gren i 4 generasjoner, parallell med den ovenfor.
Bauck, Johann Michel (1729-1803) - Etterkommere (4 gen) 44 KB
(oppdatert 07.05.2010)
En annen (tidligere) gren i USA.