Velkommen til hjemmesiden for slekten Bauck i Norge.

Sidene er under etablering. Du vil derfor kanskje ikke finne alt vi beskriver i det nedenstående, men prøv igjen senere og sjekk om kanskje mere er på plass da.
Siste oppdateringer:
29.05.2016: Sophus Christophersen (g.m. Aagot Bauck) - Nytt portrett, funnet på Wiki Strinda
29.04.2016: Heinrich Bauck - Link til Nasjonalbibliotekets temahefte om Sukkerhuset, med omtale av bestyrer Bauck, og "uten dansk/norsk slavehandel, intet sukker"!
01.04.2014: Edle Paulsen (g.m. Bjarne Bauck) - Rettet feil i hennes navn (kun Edle, uten Valentine!)
20.05.2013: Heinrich Bauck - Nå med et til nå ukjent uægte barn og dets etterkommer!

Oversikter over slekt:
På disse sidene vil du finne oversikt over slekten, både dens tyske opprinnelse og etterkommere i Norge. Her finnes også en oversikt over den svensk grenen av slekten, den har nære forbindelser til den norske.
Vi har også oversikter over inngiftede slekter, både de som er av felles interesse for hele Bauck-slekten i Norge: Hansen, Bull, Trampe og Lindeman. Men også for de enkelte grener av slekten: Birch, Stenersen, Hielm, Abel, Bjørnson, Sverdrup, Mørch, Bøgh, Hvatum, Brodtkorb og Backer - for å nevne noen.
I flere av disse slektene har vi funnet felles aner, noe som gjør det ekstra morsomt å samle på slekt. Å finne forbindelser til kjente personer er også med på å krydre denne hobbyen. Foruten kjente personer med de slektsnavn som allerede er nevnt, kan vi nevne Peder Griffenfeldt (f. Schumacher), Ole Bull, Peter Dass, Luvig Holberg, E.C. Dahl og Ulrik Frederik Gyldenløve / Frederik (III)! Her finnes derfor også oversikter som viser forbindelser til felles aner og kjente personer.
Når det gjelder oversikter over etterkommere, så vil de være beskyttet mot oppslag av uvedkommende i den grad det viser oversikt over nålevende personer. Ta evt. kontakt for å få tilgang.

Om kilder, feil og mangler:
All informasjon som her er samlet sammen og presentert i oversikter, er samlet sammen gjennom mange år og gjennom flere generasjoner. Kildematerialet består av gamle notater og oversikter av varierende kvalitet, slektsbøker, kirkebøker, leksika, internett (Wikipedia, andre slekthjemmesider, publikasjoner, mv.).
Det er garantert feil og mangler i oversiktene, men vi streber etter å få oversiktene så riktige og så komplett som mulig. Dersom du finner feil eller mangler, ber vi deg om å ta kontakt, så skal vi sørge for å få rettet opp i det så snart som mulig.

Hendelser, dagbøker, memoarer, bilder, etc.
Dette er også et sted å samle annen informasjon som er av felles interesse for slekten. Det være seg hendelser som f.eks. slektsstevne, eller scannet materiale som f.eks. bøker av forskjellig slag og bilder, som er med på å berike historien om våre aner.
Følgende bøker er tilgjengelig for nedlasting:

Slektens opprinnelse i Norge
Slekten Bauck i Norge stammer fra Heinrich Bauck som kom til Trondhjem i 1820. Han ble bestyrer av Sukkerhuset til det ble nedlagt i 1850, hvoretter han levde som handelsmann. Heinrich flyttet fra familien i Hamburg hvor også faren drev med sukkerraffinering og var fabrikkeier. Napoleons herjinger skal ha gått hardt ut over familiebedriften. Det var nok det som var årsaken til at Heinrich søkte seg vekk fra Hamburg.
I Trondhjem giftet han seg med Christiane Augusta Hansen.
Som eneste sønn kan vi regne Hans Jørgen Bauck (d.e.) som yngre stamfar til slekten Bauck i Norge. Han var kjøpmann i Trondhjem og kjøpte Bauck-gården i 1854. Han var gift med Henriette Fredrikke Bull, og de fikk 4 barn:

Fra disse har vi fyldige oversikter over etterkommere, per i dag i 5 generasjoner, dog med noen mangler. Vi ber om din hjelp til å nå vårt mål om å få dette komplett og holde det ajour etterhvert som nye generasjoner kommer til, i eller utenfor ekteskap, det spiller jo ingen trille. Ta kontakt om du har noe å bidra med! - Eller av andre grunner, det er bare hyggelig.

Oversikt/navigering
Nedenfor er en oversikt over sider for navigering. Øverst er en side for Heinrich med familie. Under denne er en side for Hans Jørgen (d.e.) med familie. Og nederst, under denne er det en side for hvert av hans fire barn med sine familier: Hans Jørgen, Ivar, Henrik August og Aagot. På hver av disse sidene er det lagt på linker til en egen side for hver av personen på oversikten, såvel ektefelle(r) som barn og deres ektefeller. Disse sidene nås ved å klikke på person-boksene. Der er også piler opp og ned for å navigere mellom disse oversiktene.Kontakt
Ønsker du å varsel om feil eller mangler, ta kontakt på e-post til trb(krøllalfa)computas(dot)com. Det gjelder også for å få tilgang til beskyttede sider. Da må du bl.a. si hvem du er. Dette må være strengt, jfr. personvernloven.